Khám bệnh

Tập hợp các bài viết cung cấp kiến thức một số vấn đề sức khoẻ, trong quá trình khám bệnh tại nhà thường hay gặp. Giúp người đọc hiểu hơn về tình trạng bệnh. Từ đó sẽ có hướng tốt nhất cho sức khoẻ của mình.

DẤU HIỆU DƯƠNG TÍNH VỚI BW (BORDETWASSERMANN)

[toc] NHỮNG NGUYÊN NHÂN VÀ DẤU HIỆU CHO THẤY DƯƠNG TÍNH VỚI BW (BORDETWASSERMANN): BỆNH GIANG MAI. Nhưng cũng gặp trong các loại bệnh khác do xoắn khuẩn: Sốt do chuột cắn. Pian (châu Phi), Pinta (Brazil). Sốt hồi quy châu Phi. Và đôi khi trong: Sốt rét. Bệnh ngưu đậu (virus của bò, ngựa …

DẤU HIỆU DƯƠNG TÍNH VỚI BW (BORDETWASSERMANN) Read More »

CHẢY SỮA

(Luôn luôn là hai bên, có kèm hoặc không kèm theo mất kinh). [toc] 1. Nguyên nhân: ★ NGUYÊN NHÂN THƯỜNG NHẤT LÀ DO THUỐC: Sulpirid (Dogmatil). – Metoclopramid (Primpéran). Reserpin – Thuốc an thần kinh mạnh Aminazin (Largactil), Nozinan, Majeptil, Halopéridol, Tiapridal, v.v… Thuốc an thần (hiếm hơn): diazepam (Séduxen, Valium), meprobamat (Equanil). Alpha …

CHẢY SỮA Read More »

VIÊM MÀNG PHỔI VỚI DỊCH CÓ NHIỀU TẾ BÀO ƯA EOSIN

Hơn 10% trường hợp viêm màng phổi thanh dịch – fibrin hoặc viêm màng phổi chảy máu gồm có nhiều bạch cầu ưa eosin trong dịch. Tăng bạch cầu ưa eosin này là yếu tố để nghĩ đến: [toc] 1. HỘI CHỨNG LOEFFLER ? Hình thâm nhiễm ở phổi kèm với tăng bạch cầu ưa …

VIÊM MÀNG PHỔI VỚI DỊCH CÓ NHIỀU TẾ BÀO ƯA EOSIN Read More »

Scroll to Top