Cách giải độc ma tuý đá

Bổ sung nước và điện giải (điều này cũng làm giảm nồng độ ma tuý đá trong cơ thể)

Bổ sung chất dinh dưỡng để tăng cường sức khoẻ, tăng đề kháng cũng như cung cấp lại năng lượng đã mất khi “đập đá”.

Sử dụng thuốc chống loạn thần (nếu vẫn còn ảo giác – theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa)

Sử dụng nhóm thuốc tim mạch beta-blocker, giảm nhịp tim, giảm kích động cũng như các triệu chứng giao cảm (theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa)

Sử dụng thuốc dãn cơ (nếu cần – theo chỉ định của bác sĩ)