Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

TIM LOAN NHIP

  • Nhịp nhanh (xem chữ này).
  • Nhịp chậm (xem chữ này).
  • Loạn nhịp xoang:

. Loạn nhịp hô hấp ở người trẻ (tăng tần số hô hấp khi hít vào) không có ý nghĩa gì về bệnh lý;

. Loạn nhịp xoang thoáng qua ở những bệnh nhiễm khuẩn và trong thời gian dưỡng bệnh hoặc trong trạng thái cường đối giao cảm.

  • Loạn nhịp ngoại tâm thu:

. Nhẹ nếu tim lành lặn, cần phải giải quyết nếu có bệnh tim; bắt buộc phải có điện tâm đồ đề xác định được điểm khởi hành của ngoại tâm thu: nhĩ, nối, hoặc thất.

  • Loạn nhịp hoàn toàn do rung nhĩ (xem: Loạn nhịp hoàn toàn).
  • Mạch nhịp đôi, nhịp ba: (xem chữ này).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ của trung tâm bác sĩ gia đình tại đây: https://bsgiadinh.vn/kham-benh-tai-nha/

Hoặc có thể gọi ngay số điện thoại sau để được tư vấn trực tiếp.

Leave a Comment

(0 Comments)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *