ANTITHROMBIN III (AT III) là gì? Vì sao cần làm xét nghiệm ANTITHROMBIN III?

Bài viết cung cấp thông tin tổng hợp về ANTITHROMBIN III: ANTITHROMBIN III là gì? Xét nghiệm ANTITHROMBIN III để làm gì? Lấy mẫu xét nghiệm ANTITHROMBIN III ra sao. ANTITHROMBIN III tăng giảm khi nào?