KÊ (BỆNH Ở PHỔI)

[toc] I. PHÂN LOẠI BỆNH:   BỆNH CẤP (kèm với sốt khó thở): Bệnh lao: . Lao kê, những hạt nhỏ hình rải rác dồng nhất trong hai phổi; Bệnh lao kê sau khái huyết; Bệnh phổi do virus: hình ảnh có vẻ nút – lưới hơn; . Trái rạ; . Cúm; . Virus APC (adenovirus); …

KÊ (BỆNH Ở PHỔI) Read More »