TÂM THẦN BỊ KÍCH THÍCH (Trạng thái)

[toc] 1. CÁC NGUYÊN NHÂN TÂM THẦN BỊ KÍCH THÍCH (Trạng thái) KÍCH THÍCH NGUYÊN NHÂN DO ĐỘC Tố: rượu, amphetamin, cycloserin, corticoit trên một thể địa có bản chất dễ kích thích. Cai đột ngột một loại ma túy hoặc một loại thuốc sử dụng thường xuyên. MỘT SỐ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA: Giăm …

TÂM THẦN BỊ KÍCH THÍCH (Trạng thái) Read More »