BỆNH NGOÀI DA Ở NGƯỜI GIÀ

1. Da người già Ở người già có hiện tượng: tiêu tổ chức mỡ, teo da – biểu bì, hư tổn tổn chức chun. Các hiện tượng đỏ lại hay phổi hợp với nhau làm cho da người già có những đặc điểm dễ nhận. Đặc biệt ở bàn tay và mặt, biểu bi và …

BỆNH NGOÀI DA Ở NGƯỜI GIÀ Read More »