Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

tim to

TIM LOẠN NHỊP

Nhịp nhanh (xem chữ này). Nhịp chậm (xem chữ này). Loạn nhịp xoang: . Loạn nhịp hô hấp ở người trẻ (tăng tần số hô hấp khi hít vào) không có ý nghĩa gì về bệnh lý; . Loạn nhịp xoang thoáng qua ở những bệnh nhiễm khuẩn và trong thời gian dưỡng bệnh hoặc …

Read more TIM LOẠN NHỊP

CHÁN ĂN Ở TRẺ CÒN BÚ VÀ TRẺ DƯỚI 2 TUỔI

1. THẾ NÀO LÀ CHÁN ĂN Ở TRẺ CÒN BÚ VÀ TRẺ DƯỚI 2 TUỔI: Chán ăn (có nghĩa là ức chế bản năng sơ đẳng của sự sống là đói) không phải là từ chối ăn, một thái độ chống đối của trẻ con đối với người làm thức ăn và cho bé ăn. …

Read more CHÁN ĂN Ở TRẺ CÒN BÚ VÀ TRẺ DƯỚI 2 TUỔI

CHÁN ĂN

1. Chán ăn là gì? Chán ăn là triệu chứng rất thông thường, tuy nhiên không vì thế mà không có ý nghĩa chính xác tùy từng bệnh nhân một. 2. Nguyên nhân gây ra chán ăn: ★Thường đi kèm theo nhiều trường hợp do: BỆNH NHIỄM KHUẨN: Cảm cúm, viêm gan; Lao; Nhiễm khuẩn …

Read more CHÁN ĂN

VÀNG DA VÔ NIỆU

Vàng da cùng chung với vô niệu bao giờ cũng trầm trọng 1. BỆNH NHIỄM KHUẨN LIÊN HỆ VỪA GAN VỪA THẬN (Viêm gan – thận nhiễm khuẩn) – GAN VÀ THẬN BỊ NGỘ ĐỘC Sô’t rét ác tính; Viêm ống mật sinh urê huyết (tìm sỏi trong ống mật chủ); Bệnh xoắn khuẩn vàng …

Read more VÀNG DA VÔ NIỆU