Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

dậy thì chậm

CHẬM DẬY THÌ VÀ KHÔNG DẬY THÌ

1. Chậm dậy thì: “Vô căn”: nhất là ở bé trai, luôn luôn kèm theo chậm lớn. “Thứ phát”: ★ BỆNH NỘI TIẾT: Suy tuyến giáp. Suy tuyến thượng thận mạn. Thiếu đơn độc hormon tăng trưởng. Liệu pháp corticoit kéo dài. ★ BỆNH MÃN TĨNH: Không dung nạp gluten. Bệnh tích glycogen. Đái tháo …

Read more CHẬM DẬY THÌ VÀ KHÔNG DẬY THÌ