Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

ói mửa ở trẻ

ÓI MỬA Ở TRẺ CÒN BÚ

1. DO CƠ HỘI: Không lầm ói mửa với ợ trớ thông thường. Chế độ bú sai, về số lượng cũng như về chất lượng, nhưng không lạm dụng lý giải này. Tất cả bệnh nhiễm khuẩn, cho dù là nhẹ nhất, thường khởi phát bằng ói mửa: . Viêm mũi hầu; . Viêm tai; …

Read more ÓI MỬA Ở TRẺ CÒN BÚ