NỔI MÀY ĐAY MẠN hoặc TÁI NHIỄM

[toc] Chứng này với phù Quicke có cùng chung nguyên nhân: rất thường là nguyên nhân chưa được biết (từ 30% đến 50% các trường hợp) 1. Trước Tiên Tìm Nguyên Nhân Do Cảm Ứng (dị ứng thể dịch với kháng thể lưu hành): Do khí dị ứng nguyên (kháng nguyên bay trong không khí): …

NỔI MÀY ĐAY MẠN hoặc TÁI NHIỄM Read More »