THẬN TO

[toc] 1. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT (lâm sàng; cận lâm sàng; kết luận): Bên phải: . Thùy Riedel; . U nang bào sán của gan; U tuyến riêng lể của gan; . Túi mật to; . Ung thư kết tràng. Bên trái: . Lách to; . U nang ở đuôi tụy; …

THẬN TO Read More »