BỆNH TỰ MIỄN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI

I. Bệnh tự miễn ở tuổi già 1. Bệnh có tự kháng thể không đặc hiệu cơ quan a. Tự kháng thể kháng Gamaglobulin Các tự kháng thể nảy tạo thảnh các yếu tổ dạng thấp: là các tự kháng thể kháng IgG, gặp chủ yếu trong bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Được sản …

BỆNH TỰ MIỄN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI Read More »