bệnh tự miễn

KHÁNG THỂ KHÁNG CARDIOLIPIN (ACAS) và xét nghiệm tìm cục máu đông

KHÁNG THỂ KHÁNG CARDIOLIPIN (ACAS) là gì? Cardiolipin và các phospholipid liên quan khác là các phân tử lipid được tìm thấy ở màng tế bào và các tiểu cầu. Các phân tử phospholipid này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tạo cục máu đông. Kháng thể kháng cardiolipin là dạng thường …

KHÁNG THỂ KHÁNG CARDIOLIPIN (ACAS) và xét nghiệm tìm cục máu đông Read More »

KHÁNG THỂ KHÁNG BÀO TƯƠNG CỦA BACH CẦU ĐOẠN TRUNG TÍNH

Kháng thể kháng bào tương của bạch cầu đoạn trung tính là gì? Kháng thể kháng bào tương của bạch cầu đoạn trung tính (ANCA) là các tự kháng thể được cơ thể sàn xuất để chống lại một số thành phần có trong bào tương của bạch cầu đoar tnjng tính (Vd: proteinase-3 và …

KHÁNG THỂ KHÁNG BÀO TƯƠNG CỦA BACH CẦU ĐOẠN TRUNG TÍNH Read More »

Scroll to Top