CHUỘT CẮN

(Hậu quả nhiễm khuẩn) [toc] 1. Bệnh chuột cắn ★ BỆNH CHUỘT CẮN: là bệnh do xoắn khuẩn (có tên Spirillum morsus muris). Thời kỳ ủ bệnh từ 15 đến 20 ngày và có thể lâu hơn; Hiện tượng viêm hoặc hoại tử chỗ bị cắn; sau đó viêm mạch bạch huyết, nổi hạch tại …

CHUỘT CẮN Read More »