Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

BIẾN CHỨNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP

1. Xơ vữa động mạch Tăng huyết áp là một yếu tố bệnh sinh của vữa xơ động mạch. Theo cuộc điều tra ở Framingham, nguy cơ mắc bệnh mạch vành tăng từ chỉ số 100, với người có huyết áp tâm thu dưới 120mmHg, đến 282 đối với người có huyết áp tâm thu …

Read more BIẾN CHỨNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP