Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

CÁC LOẠI UNG THƯ PHỔ BIẾN NHẤT

[toc] Những bệnh lý liên quan đến tuổi tác là những bệnh và tình trạng xuất hiện với tần suất cao hơn khi con người già đi, có nghĩa tuổi tác là một yếu tố nguy cơ đáng kể. Những bệnh lý liên quan đến tuổi tác là những bệnh như: Bệnh tim mạch: Bệnh …

Read more CÁC LOẠI UNG THƯ PHỔ BIẾN NHẤT

ung thư

TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ

[toc] TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ Ung thư dùng để chỉ một số lượng lớn những bệnh được đặc trưng bởi sự phát triển của những tế bào bất thường phân chia không kiểm soát và có khả năng xâm nhập và phá huỷ mô bình thường của cơ thể. Ung thư thường có khả …

Read more TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ