CẢM GIÁC THÂN THỂ

1. Đại cương về hệ thống cảm giác Hệ thống cảm giác liên quan đến hoạt động của nhiều loại thụ thể khác nhau. Các thụ thể này đáp ứng với nhiều loại kích thích khác nhau và qua quá trình cảm biến (transduction) biến các kích thích này thành các xung động thần kinh. …

CẢM GIÁC THÂN THỂ Read More »