cao huyết áp

CAO HUYẾT ÁP DO THUỐC

[toc] 1. Nguyên nhân gây cao huyết áp do thuốc: –     ADRENALIN, ephedrin, thuốc co mạch (bơm xì vào mũi). –     THUỐC NGỪA THAI: *   Tạo điều kiện thuận lợi tăng huyết áp hơn là gây tăng huyết áp. –     I.M.A.O: *   Tăng huyết áp kịch phát; *   Nhất là khi thức ăn có chứa …

CAO HUYẾT ÁP DO THUỐC Read More »

HUYẾT ÁP TĨNH MẠCH CỬA (Tăng)

[toc] CÁC DẤU HIỆU, NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ:   DẤU HIỆU: Tuần hoàn bàng hệ ở bụng: khi có, khi không (40%), nhất là trên rốn. Trong trường hợp còn tĩnh mạch rốn, hình “đầu sứa” to (xơ gan Cruveilhier – Baumgarten); Cổ trướng, lúc có, lúc không; Lách to (50%); Phình mạch thực …

HUYẾT ÁP TĨNH MẠCH CỬA (Tăng) Read More »

TĂNG ALDOSTERON – HUYẾT

Làm ion đồ xác định: Kali thấp (kèm với tăng kali niệu); Clor giảm; Bicarbonat cao: nhiễm kiểm chuyển hóa. [toc] 1. TĂNG ALDOSTERON – HUYẾT NGUYÊN PHÁT (hoạt tính rênin – huyết tương thấp). HỘI CHỨNG CONN (u tuyến thượng thận hoặc tăng sản tuyến thượng thận): Cao huyết áp; Giảm kali – huyết: …

TĂNG ALDOSTERON – HUYẾT Read More »

Scroll to Top