chán ăn

CHÁN ĂN Ở TRẺ CÒN BÚ VÀ TRẺ DƯỚI 2 TUỔI

[toc] 1. THẾ NÀO LÀ CHÁN ĂN Ở TRẺ CÒN BÚ VÀ TRẺ DƯỚI 2 TUỔI: Chán ăn (có nghĩa là ức chế bản năng sơ đẳng của sự sống là đói) không phải là từ chối ăn, một thái độ chống đối của trẻ con đối với người làm thức ăn và cho bé …

CHÁN ĂN Ở TRẺ CÒN BÚ VÀ TRẺ DƯỚI 2 TUỔI Read More »

Scroll to Top