Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

chuột cắn

CHUỘT CẮN

(Hậu quả nhiễm khuẩn) 1. Bệnh chuột cắn ★ BỆNH CHUỘT CẮN: là bệnh do xoắn khuẩn (có tên Spirillum morsus muris). Thời kỳ ủ bệnh từ 15 đến 20 ngày và có thể lâu hơn; Hiện tượng viêm hoặc hoại tử chỗ bị cắn; sau đó viêm mạch bạch huyết, nổi hạch tại vùng …

Read more CHUỘT CẮN