CƠ HỌC HÔ HẤP

1. Khái niệm chung về hô hấp Hô hấp có nghĩa là đem oxy từ khi trời vào tế bào và đem khí cacbonic (carbon di-oxide) của tế bào ra ngoài khí trời . Hô hấp gồm bốn giai đọạn: Thông khí ở phổi để trao đổi khí giữa phế nang và khí trời . …

CƠ HỌC HÔ HẤP Read More »