COOMBS

(Phản ứng) [toc] 1. Một số định nghĩa: Trước khi trình bày về phản ứng Coombs, xin ghi lại rõ một vài định nghĩa: ★ NGƯNG KẾT VÀ PHẢN ỨNG NGƯNG KẾT Ngưng kết là những vật hữu hình (vi khuẩn, hồng cầu) mang kháng nguyên và ở trạng thái dung treo trong một chất …

COOMBS Read More »