Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

CRIOGLOBULIN – HUYẾT

CRIOGLOBULIN – HUYẾT

1. Thế nào là CRIOGLOBULIN – HUYẾT: Hiện diện trong máu một globulin – miễn dịch (imunoglobulin) kết tủa khi làm lạnh một cách đơn giản để rồi tan lại khi được hâm nóng. Cần tìm riêng biệt trong trường hợp: Hội chứng Raynaud (nhất là nếu hội chứng đơn pha); Xanh tím các đầu …

Read more CRIOGLOBULIN – HUYẾT