TIỂU KHÓ

Khó tiểu: chờ, chậm, giọt nhỏ, cấn rặn, nhỏ giọt sau khi tiểu, tiểu thành hai thì. Cần biết xem có kèm theo chứng đái dắt (đái láo) hay không (do viêm bàng quang hoặc bí tiểu không hoàn toàn) hay đái do tràn. [toc] 1. Trên nguyên tắc khó tiểu nói lên một chướng …

TIỂU KHÓ Read More »