Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

suy hô hấp

SUY HÔ HẤP

Là giảm ôxy – huyết và tăng anhydrid carbonic – huyết (tăng anhydrid carbonic này khi có khi không); có thể xảy ra giảm anhydrid carbonic – huyết ở chứng này, nếu có tăng thông khí phổi 1. Dấu hiệu lâm sàng chỉ thể hiện rõ khi suy hô hấp xảy đến nhanh chóng: . …

Read more SUY HÔ HẤP