Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

NGỨA (Ở người lớn)

1. THƯỜNG LÀ DO DỊ ỨNG Không dung nạp thuốc (sulfamid, penicillin, muối vàng, nivaquin, v.v…); ngứa là dấu hiệu tốt xảy ra trước ban đỏ hoặc chứng đỏ da, xảy ra trước vàng da ứ mật, do thuốc an thần kinh, v.v…) và phải ngưng dùng thuốc Nổi mày đay Eczema Bệnh huyết thanh …

Read more NGỨA (Ở người lớn)

nổi mày đay mạn

NỔI MÀY ĐAY MẠN hoặc TÁI NHIỄM

Chứng này với phù Quicke có cùng chung nguyên nhân: rất thường là nguyên nhân chưa được biết (từ 30% đến 50% các trường hợp) 1. Trước Tiên Tìm Nguyên Nhân Do Cảm Ứng (dị ứng thể dịch với kháng thể lưu hành): Do khí dị ứng nguyên (kháng nguyên bay trong không khí): phấn …

Read more NỔI MÀY ĐAY MẠN hoặc TÁI NHIỄM