suy tim

SUY TIM PHẢI

[toc] DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN:   ★ DẤU HIỆU LÂM SÀNG: . Khó thở, . Phù, . Gan to, đau, . Tĩnh mạch cảnh cương máu, . Hồi lưu gan cảnh, . Dấu hiệu Harzer, . Đôi khi có tiếng thổi do hở lỗ van ba lá, có tiếng ngựa phi phải.   ★ …

SUY TIM PHẢI Read More »