Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

giãn đồng tử

GIÃN ĐỒNG TỬ MỘT BÊN

NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ CHÍNH Ở MẮT: Giãn đồng tử do bệnh glocom; Giãn đồng tử do chấn thương, do đụng giập, vật lạ trong mắt Giãn đồng tử do mù; Do hiệu quả của thuốc nhỏ mắt (atropin, thuốc làm giãn đồng tử, adrenalin, cocain). GIÃN ĐỒNG TỬ DO LIỆT: yếu tố của liệt …

Read more GIÃN ĐỒNG TỬ MỘT BÊN