ETHANOL là gì? xét nghiệm nồng độ cồn trong máu như thế nào?

Bài viết cung cấp thông tin tổng hợp về ETHANOL : ETHANOL là gì? Xét nghiệm ETHANOL để làm gì? Lấy mẫu xét nghiệm ETHANOL ra sao. ETHANOL tăng giảm khi nào?