giảm kali – huyết

NGẤT

[toc] Chẩn đoán phân biệt: Mất ý thức đột ngột 1. NGẤT THÔNG THƯỜNG, NGẤT “PHẢN XẠ”, NGẤT “THẦN KINH PHẾ VỊ” HOẶC “MẠCH – THẦN KINH PHẾ VỊ” Ngất đột ngột kèm với tái xanh và té ngã, mạch không bắt được; hoặc thường hơn, trước khi ngất xảy ra có cơn yếu, mềm …

NGẤT Read More »

Scroll to Top