Các nguyên nhân tăng giảm hemoglobin (hb)

Bài viết cung cấp thông tin tổng hợp về hemoglobin: hemoglobin là gì? Khi nào cần làm xét nghiệm hemoglobin? Lấy mẫu xét nghiệm hemoglobin ra sao. hemoglobin tăng giảm khi nào?