HÌNH NỬA NGỰC QUÁ SÁNG

(Kháng nguyên carcino – phôi thai) [toc] I. CHUẨN ĐOÁN: Hình nửa ngực sáng: không còn thấy cốt lưới phổi trên phim chụp tốt. TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI: chẩn đoán bệnh chắc chắn khi có hình mõm phổi co rút lại; trong vài trường hợp có thể khó thấy. KHÍ THỦNG KHỔNG LỒ Ở MỘT …

HÌNH NỬA NGỰC QUÁ SÁNG Read More »