hoại tử

VIÊM LỢI

SINH RĂNG KÉM; tai biến răng khôn. [toc] 1. HOẠT TÍNH HÓA HỌC TẠI CHỖ -VIÊM LỢI – MIỆNG NHIỄM KHUẨN: Thuốc aspirin chạm vô răng, hoặc do phản ứng dị ứng (“thuốc phương ngoại”…). Viêm miệng do herpès, trên nền đỏ có mụn nước (sơ nhiễm bệnh); Viêm miệng của bệnh sởi; Viêm lợi …

VIÊM LỢI Read More »

Scroll to Top