HỘI CHỨNG LOẠN DƯỠNG SUDECK

Được Sudeck mô tả lần đầu tiên năm 1990 với tên gọi là “teo xương cấp”. Đây là những rối loạn dinh dưỡng và vận mạch nguồn gốc thần kinh thực vật, gặp sau gãy xương, nhất là gãy ở đầu dưới xương quay. Có ba giai đoạn: giai đoạn viêm phản ứng cấp tính, …

HỘI CHỨNG LOẠN DƯỠNG SUDECK Read More »