Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

PHÁT BAN DẠNG SCARLATIN (TINH HỒNG NHIỆT)

1. Ban nổi ngoài da có thể giống như loại ban của scarlatin: Ban nổi ra trong tình trạng sốt thường hoặc lúc khởi phát bệnh trái rạ; Bệnh ruheol (trái gió) xảy ra vào ngày thứ hai sau khi nổi rất nhiều và hợp lưu; Phát ban của bệnh Still (viêm đa khớp) hoặc do …

Read more PHÁT BAN DẠNG SCARLATIN (TINH HỒNG NHIỆT)