THÁP ĐƠN THUẦN (Hội chứng bó)

HỘI CHỨNG BÓ THÁP ĐƠN THUẦN Ở CHI DƯỚI HOẶC Ở BỐN CHI, KHÔNG CÓ RỐI LOẠN CẢM GIÁC: Tất cả những chèn ép ở phía trước: . Viêm ngoài màng cứng; . U màng não trong ống sống; . Khối u ở lỗ chẩm. Viêm tủy và hư tủy: các chứng này hiếm khi …

THÁP ĐƠN THUẦN (Hội chứng bó) Read More »