Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

KHÓ THỞ Ở TRẺ EM

DIỄN BIẾN KHÓ THỞ Ở TRẺ EM QUA TỪNG GIAI ĐOẠN:   ★ Ở TRẺ CÒN BÚ: Bệnh phổi:       . Viêm tiểu phế quản (ho từng tràng, bọt ở môi);       . Vật lạ trong phế quản hoặc trong khí quản;       . Hen suyễn;       …

Read more KHÓ THỞ Ở TRẺ EM