Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

parinaud

PARINAUD (hội chứng)

Kết hợp: . Liệt động tác nhìn lên xuống của mắt, cộng với . Liệt quy tụ nhãn cầu. Đây là các loại liệt “chức năng” (chứ không phải liệt thân hoặc nhân dây thần kinh số III) (xem: Liệt vận nhãn). Khi liệt động tác nhìn lên xuống, và liệt quy tụ xảy ra …

Read more PARINAUD (hội chứng)