lẫn tâm thần

MỘNG THỨC (Onirisme, Oneirism, Onirism)

[toc] Tâm thần hoạt động tự động, tương tự như mộng, trên nền tảng ảo giác rất biến chuyển: thị giác, cảnh vật không hiện thực, sinh động. “Mộng thức”, “hoang tưởng của mộng”. Mộng thức đi đôi với lẫn tâm thần (không nhận thức được thời gian và không gian, trí độn, thiếu tế …

MỘNG THỨC (Onirisme, Oneirism, Onirism) Read More »

LẪN TÂM THẦN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI

[toc] NGUYÊN NHÂN:    Chẩn đoán có thể sai với chứng mất ngôn ngữ Wernicke làm cho người khám có thể nhầm với lẫn tâm thần hoặc với sa sút trí tuệ. Nghiên cứu cách người hệnh gọi các vật dụng.   DO TỔN THƯƠNG NÃO: Xuất huyết màng não; Viêm màng não cấp, viêm …

LẪN TÂM THẦN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI Read More »

Scroll to Top