Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

SỐT Ở NGƯỜI XƠ GAN

NGUYÊN NHÂN: Bất cứ bệnh nào gây sốt cũng có thể thấy được ớ người xơ gan vì thế địa yếu. Nhiễm khuẩn dưỡng hô hấp: do virus, do phế cáu rất thường gặp. Lao phối cần phải được đặc biệt lưu ý. Cổ trướng bị nhiễm khuẩn, tinh trạng nặng. Bệnh nhân sốt, sốt …

Read more SỐT Ở NGƯỜI XƠ GAN

KHÁI HUYẾT

I. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC BỆNH DẪN ĐẾN KHÁI HUYẾT: ★  NHỮNG NGUYÊN NHÂN THƯỜNG GẶP: Lao phổi; Ung thư phổi; Nhồi máu phổi, hẹp van hai lá; Giãn phế quản; Các bệnh phổi cấp; Gãy xương sườn, chấn thương ngực; Vật lạ trong phế quản. ★   NHỮNG NGUYÊN NHÂN HIẾM HƠN Ở PHỔI: Áp …

Read more KHÁI HUYẾT