PARINAUD (hội chứng)

[toc] Kết hợp: . Liệt động tác nhìn lên xuống của mắt, cộng với . Liệt quy tụ nhãn cầu. Đây là các loại liệt “chức năng” (chứ không phải liệt thân hoặc nhân dây thần kinh số III) (xem: Liệt vận nhãn). Khi liệt động tác nhìn lên xuống, và liệt quy tụ xảy …

PARINAUD (hội chứng) Read More »