Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

tiêu chảy cấp

TĂNG NĂNG VỎ THƯỢNG THẬN

HỘI CHỨNG CUSHING: (Tăng năng vỏ thượng thận do cortison) . Béo phì mặt – thân; . Gương mặt tròn, đầy, hình trăng rằm; . Bướu lưng như con dã ngưu“Buffalo – neck”; . Dễ bị bầm máu; . Dị hóa protid: teo da, vết, nứt da màu tía, loãng xương, teo cơ; . Đồng …

Read more TĂNG NĂNG VỎ THƯỢNG THẬN

thấp đa khớp

THẤP ĐA KHỚP MẠN (Ở người lớn)

Bệnh cảnh lâm sàng “thấp khớp” tương ứng với một số bệnh khó phân loại. Tuổi của bệnh nhân, những dấu hiệu kết hợp, khám nghiệm sinh học, dạng tiến triển của bệnh, hướng chẩn đoán. Nhưng cần đặt ra tất cả giả thuyết một cách có hệ thống khi chấn đoán: Không gọi “thấp …

Read more THẤP ĐA KHỚP MẠN (Ở người lớn)