Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

CHẬM TÂM THẦN VẬN ĐỘNG

1. LÝ DO CHÍNH ĐỂ LO NGẠI: Phản xạ nguyên thủy kéo dài đến 5 tháng; Đến 4 tháng đầu còn lủng lẳng; Quá 7 tháng các chi dưới còn tăng trương lực. 10 tháng chưa biết ngồi, và 20 tháng chưa biết đi; Ở một đứa trẻ có phản xạ kích thích bình thường, …

Read more CHẬM TÂM THẦN VẬN ĐỘNG