BỌNG NƯỚC TRÊN DA

[toc] BỌNG NƯỚC TRÊN DA LÀ DẤU HIỆU CỦA: BỆNH DA NHIỄM ĐỘC BỌNG NƯỚC: Bọng nước to trên da lành, hoặc trên nền đỏ hoặc nhiễm sắc nguyên nhân do chất iot và iodua do bromure, antipyrine (vết nâu tím), phenolphtalein, pyramidon, thuốc trị sốt rét, barbituric với liều cao, acid nalidixic CNégram), acid …

BỌNG NƯỚC TRÊN DA Read More »