CHỨNG LẶNG THINH (MUTISME)

[toc] NGUYÊN NHÂN CỦA CHỨNG LẶNG THINH:    LẶNG THINH DO THẦN KINH: Trong mất ngôn ngữ Broca, lặng thinh tuyệt đối rất hiếm xảy ra; thường là bệnh nhân thử nói và thốt ra một âm hoặc một tiếng; Lặng thinh mất vận động xảy ra kế tiếp theo sau vài cơn hôn mê …

CHỨNG LẶNG THINH (MUTISME) Read More »