NGOẠI TÂM THU

[toc] Triệu chứng tầm thường ở người dễ cảm xúc, hoặc người bị ngộ độc (cà phê, thuốc lá) ở người bị chứng trướng khí dạ dày và trướng khí kết tràng, ở người bị thoát vị hoành; ngoại tâm thu đơn phát hoặc xảy ra từng tràng, nhịp tim chậm giúp triệu chứng dễ …

NGOẠI TÂM THU Read More »