Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

mất hồng cầu

MẤT QUÁ NHIỀU HỒNG CẦU

ĐỊNH NGHĨA: Giảm khôi lượng hổng cầu, hay đơn giản hơn giảm hemoglobin lưu hành: chính tỷ lệ hemoglobin thể hiện chính xác nhất độ thiếu máu. 1. Thường thì nguyên nhân thiếu máu rất rõ và thiếu máu chỉ là triệu chứng trong một bệnh cảnh đặc biệt: Xuất huyết; . Nhiễm khuẩn; nhiễm …

Read more MẤT QUÁ NHIỀU HỒNG CẦU

chuột cắn

CHUỘT CẮN

(Hậu quả nhiễm khuẩn) 1. Bệnh chuột cắn ★ BỆNH CHUỘT CẮN: là bệnh do xoắn khuẩn (có tên Spirillum morsus muris). Thời kỳ ủ bệnh từ 15 đến 20 ngày và có thể lâu hơn; Hiện tượng viêm hoặc hoại tử chỗ bị cắn; sau đó viêm mạch bạch huyết, nổi hạch tại vùng …

Read more CHUỘT CẮN