Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người.

TĂNG HUYẾT ÁP TĨNH MẠCH CỬA

[toc] 1. Dấu hiệu: Tuần hoàn bàng hệ ở bụng: khi có, khi không (40%) nhất là trên rốn. Trong trường hợp còn tĩnh mạch rốn hình “đầu sứa” to (xơ gan Cruveilhier – Baumgarten); Cổ trướng, lúc có, lúc không; Lách to (50%); Phình tĩnh mạch thực quản (chụp X-quang, soi mềm); Nôn ra …

Read more TĂNG HUYẾT ÁP TĨNH MẠCH CỬA