PHOSPHATASE KIỀM

(Phosphatases Alkalines / Alkaline Phosphatase [ALP]) Nhắc lại sinh lý Phosphatase kiềm là một enzỵm được tìm thấy trong gan, xương,rau thai, ruột non và thận, nhưng chủ yếu là ở các tế bào phù đường mật và trong các tạo cốt bào tham gia vào quá trình hình thành xương mó Phosphatase kiềm đại …

PHOSPHATASE KIỀM Read More »